Samotność

(Samotność | Odosobnienie | Samotność) Samotność we śnie oznacza sławę, artyzm lub osiągnięcie doskonałości w swoim rzemiośle. Jeśli władca lub gubernator widzi siebie samego we śnie, oznacza to jego odwołanie od urzędu. Znalezienie się samemu we śnie oznacza również ubóstwo lub oddzielenie od ukochanej osoby. Samotność we śnie oznacza również upokorzenie, hańbę lub segregację.