Skowronek

(zool.) Skowronek we śnie przedstawia małego chłopca.