Khldr

(arb. Prorok Boży Henoch (uwbp) | Towarzysz Mojżesza nad nimi obojgiem – pokój.) Widzenie proroka Boga Enocha (uwbp) we śnie oznacza dobrobyt po depresji, pogodzenie się z tym, co się niesie, niedrogość po gwałtownym szybowaniu ceny. Khidr we śnie reprezentuje także długowieczność, czyli udział w pielgrzymce w Mekce.