Koliber

Aby zobaczyć kolibry jest interpretowany jako zalecenie podświadomości dla marzyciela, aby uznać, że małe pomysły / koncepcje mogą posiadać wiele potencjału i mocy. Alternatywnie, wskazuje na jego frywolne myśli i frywolne pomysły. Może to być metafora twojej niezdolności do zaangażowania się w związek.