Jubiler

Jubiler we śnie przedstawia pobożną osobę, ascetę i wytrwałego czciciela. Mógłby również reprezentować gnostyka lub wspaniałomyślnego przywódcę i dobry przykład, który jest człowiekiem wiedzy i pobożności, a którego słowa są dobrze szanowane. Jubiler we śnie przedstawia również mężczyznę z dużą rodziną lub osobę bogatą. (Zobacz także Goldsmith | Sklep jubilerski)