Ismail

(Prorok Ismail, syn proroka Abrahama, niech będzie pokój dla nich obu). Jeśli ktoś zobaczy go we śnie, oznacza to, że uzyska jasność mowy i będzie przewodniczył swoim kolegom. Może też zbudować meczet lub uczestniczyć w takim projekcie. Oznacza to również, że ktoś złoży obietnicę i będzie prawdomówny w kwestii jej spełnienia. Jeśli ktoś widzi Ismaila we śnie, oznacza to, że może cierpieć z rąk swojego ojca, wtedy Bóg Wszechmogący uwolni go od takich cierpień lub bólu.