Modlitwy Isha

(arb. | Zobacz Pięć razy modlitwy | Nocne modlitwy | Rozbijanie)