Irracjonalność

Jeśli ktoś działa irracjonalnie we śnie, oznacza to, że w prawdziwym życiu będzie postępował z hańbą, głupotą lub bezwstydem. Bycie irracjonalnym we śnie i umyślne używanie gwałtownych lub obraźliwych słów oraz celowe działanie w zły sposób oznacza rozpacz na Boże miłosierdzie. Oznacza to również odrzucenie lub przeciwstawienie się czemuś. Jest to również interpretowane jako odpowiadanie na modlitwy bez rytualnej ablucji. Irracjonalność we śnie może również oznaczać bezczelne zachowanie lub złe mówienie o honorze lub czystości ludzi. (Zobacz także Insanity | Psychiczne zaburzenie)