Niepoczytalność

(Szaleństwo | Podniecenie | Szaleniec | Obłąkanie psychiczne) We śnie szaleństwo lub którykolwiek z powyższych warunków reprezentuje dobrobyt, zasługi i prestiż. Szaleństwo we śnie oznacza również pragnienie świata, uroczystości lub zabawy towarzyskiej dla tego, kto szuka takich połączeń. Jeśli ktoś działa irracjonalnie w następstwie czegoś, co wpłynęło na jego życie we śnie, oznacza to zyski, które osiąga z lichwy. Widzenie siebie we śnie niezwykle szczęśliwego i podekscytowanego oznacza wejście do raju. Ogólnie rzecz biorąc, szaleństwo reprezentuje zyski równe stopniowi irracjonalnego zachowania danej osoby we śnie. To, jak szalony jest we śnie, może wskazywać, jak stanie się bogaty. Jednak takie zyski zostaną wydane w grzeszny sposób iw towarzystwie złego towarzysza. Szaleństwo we śnie może być również interpretowane jako otrzymanie spadku. Szaleństwo syna we śnie reprezentuje zalety ojca. Szaleństwo kobiety we śnie to dobre zbiory na ten rok. Szaleństwo we śnie jest również interpretowane jako szaleńczo zakochane. Może to również oznaczać cierpienie z powodu ostrego bicia, a może może oznaczać ofiarowanie dobrych uczynków bez uprzedzania żadnej nagrody. (Zobacz także Irracjonalność | Zaburzenia psychiczne | Szpital psychiatryczny)