Zwiastować

(Zwiastun | Posłaniec) We śnie herold reprezentuje eskortę, kierownika stacji lub nadawcę.