Wsparcie

(Honor) Pomagać lub szanować biednych ludzi we śnie lub dawać pierwszeństwo ich potrzebom w stosunku do własnych środków, aby zdobywać stanowisko lub rangę, pomimo pracy pod zwierzchnictwem wyższego szczebla.