Żywopłoty

(Obudowa | płot | otoczenie) Jeśli zielone żywopłoty ogrodu owocowego wspinają się na zewnątrz ogrodzenia, a drzewa we śnie pozostają w ogrodzie, oznacza to niewłaściwy stosunek do religii lub utratę światowego statusu, straty biznesowe, brak skruchy lub preferowanie towarzystwa ignorantów i chełpliwych ludzi nad towarzystwem prawych, może też oznaczać brak odpowiedniej pobożności religijnej, odrzucenie własnej religii lub podniesienie szacunku plebsu ponad wybranych. Jeśli we śnie widzi się, że zamiast zielonych żywopłotów pojawia się ściana, płot lub rów, to reprezentuje wschodzącą gwiazdę właściciela takiego ogrodu. Żywopłoty we śnie również reprezentują religię, a drzewa – obowiązki religijne. Żywopłoty we śnie reprezentują również rodzinę, krewnych lub zawód. Jeśli żywopłoty są interpretowane jako oznaczające świat, mogą również reprezentować rodzinę, krewnych, potomstwo, życie religijne i czyny, które mogą ocalić człowieka od cierpienia w ogniu piekielnym.